Colorotica

English: see below 

Algemene Info parties

Tijdstip: vierde zaterdag van de maand (uitzonderingen daargelaten, maar die zijn duidelijk aangegeven). Aanvang 21.00 uur. Graag uiterlijk om 22.30 uur binnen zijn ! Ben je door omstandigheden (veel) later, neem dan even contact op. Eind: 3 uur. We stellen het op prijs indien jullie de entree (stel: € 30, vrouw/T-girl: € 15, Man; € 55) bij binnenkomst contant voldoen. 

Introducés zijn welkom. Ben je zelf al eerder op Colorotica parties geweest en je introducé nog niet, dan ontvang je € 5,- per introducé (€ 10,- per stel) korting op je entree! Tip: plaats een speeddate op SDC (of op een andere site). Stel ons wel even op de hoogte van een eventuele introducé a.j.b.

Adres van de club (Paradise Club) is de Thomsonlaan 107 te Den Haag.

Hier kun je de route plannen: http://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner Je kunt voor de deur parkeren, wel betaald, tot 24 uur: € 1,70 per uur. Natuurlijk is de locatie ook met openbaar vervoer goed bereikbaar. Hier kun je de reis plannen: http://www.9292ov.nl/

De locatie: op de begane grond is de bar alwaar we  Joy’s fameuze finger foods, snacks en snoep serveren.  en waar, natuurlijk, de drankjes verkrijgbaar zijn.

De speelruimtes zijn verspreid over de 4 (!) verdiepingen. Ga 't maar ontdekken! Op verzoek geven we graag een rondleiding.

De dresscode gaat in principe direct in.  Dresscode=’sexy’, oftewel waar jij je sexy in voelt. Vrouwen dragen veelal lingerie en voor mannen volstaat een boxer/slip eventueel met shirtje maar:  lak, leer, rubber, burleske, uniform, speelpakje etc., is ook allemaal toegestaan.

 

Huisregels parties

Onze party's zijn laagdrempelig gemoedelijk fmaar wel actief. Omdat we het met name belangrijk vinden dat ook beginnende swingers en mensen die nieuwsgierig zijn naar het swingersleven zich bij ons op hun gemak voelen volgen hier enkele (voor de hand liggende) huisregels.    

-Bij 'enkel stellen feestjes' zijn single of alleengaande mannen niet toegelaten. Ook niet bij wijze van uitzondering, ook niet als het een vaste gast betreft wiens vaste partner een keer niet kan, ook niet wanneer het een goede vriend van de organisatie betreft. Mannen: zorg dus voor een date. Is je date later? Dan dien je voor de ingang op haar te wachten. Wil je date eerder vertrekken? Dan verlaat je het feestje tezamen met je date (let op: deze regel is natuurlijk niet van toepassing bij de specifieke thema's waar single mannen wel welkom zijn!). Vanzelfsprekend is deze regel niet van toepassing m.b.t. bijvoorbeeld de Sextravaganza feestjes. 

 - Vrouwvriendelijk (doch ook ‘manvriendelijk’) respectvol gedrag is vereist. Nee is nee.

- Ongevraagde aanraking van- en/of ongevraagde intimiteiten t.o.v. medebezoekers is niet toegestaan. Dat het een swingersfeestje betreft houdt niet in dat men lukraak medebezoekers kan gaan betasten. Zorg dat je, verbaal of non-verbaal, toestemming krijgt voordat je tot ‘actie’ overgaat.
  

-Wanneer er toch sprake is van het vermelde in het vorige artikel dit graag DIRECT even melden bij de organisatie en/of aan de balie. Dan kunnen we meteen maatregelen nemen om te zorgen dat het feest voor iedereen leuk blijft. Met klachten die we vernemen als de party al is afgelopen kunnen we ntuurlijk veel minder. 

- Overmatig drugs- en/of drankgebruik is niet toegestaan.

- Het gebruik van opnameapparatuur en/of mobiele telefoons is verboden.

-Gelieve geen kamers af te sluiten! Het is een feestje, geen hotel.

- Aanwijzingen van de party organisatie en/of de dienstdoende barman dienen terstond opgevolgd te worden.

- We hanteren een “2 strikes, you’re out” policy. Na het overtreden van een van de bovenstaande regels volgt een waarschuwing, na een tweede overtreding (binnen een jaar) volgt onmiddellijk verwijdering van het feestje zonder teruggave van entreegeld. Je bent dan ook niet meer welkom op toekomstige feestjes. Het spreekt voor zich dat we bij ernstige misdragingen ons het recht voorbehouden mensen direct te verwijderen en direct verdere toegang te ontzeggen. 

 

 

English

General info parties

Time: fourth Saturday of the month (if not mentioned otherwise). We’ll start at 9 pm. Please be there before 10.30 pm. If you’re going to be later, no problem, just let us know. We appreciate it if you pay the entrance fee in cash.

Address: Thomsonlaan 107, The Hague

Here you can plan a route: http://www.anwb.nl/verkeer/routeplanner You can park in front of the door (EUR 1,70 per hour till midnight). If you want to come by public transport, click here: http://www.9292ov.nl/

Location: ground floor: bar, dine- and lounge room. Upstairs & downstairs: play & party areas. Go explore! Tours are given upon request

Please don’t bring any glasses upstairs! 

Dress code: 'Sexy'. for example: lingerie, leather, latex, uniform, burlesque, men in boxer/briefs, shirt etc. Please change before entering the play & party areas. 

 

Code of Conduct party's 

Our parties a low treshold, laid back party for couples, women, T-girls and men. Since we find it important that also less experienced swingers or people who are curious about the lifestyle feel at home we’ve made these (quite obvious) house rules.  

- At the 'couples only party's: single men are not admitted. No exceptions ! Men: if your date is late, than you will have to wait for her at the entrance. If female dates wish to leave the party, their male counterparts will leave with them (this rule is not applicable at for example the Sextravaganza party's where single men are welcome).

- Female (and ‘male’) friendly, respectful behavior is required. ‘No’ means ‘no’.

- Do not touch fellow guests without permission. Unsolicited intimacies are prohibited. Get permission before you touch !

- Please report any misconduct immediatly so we can take action on the spot

- Excessive drug- and/or alcohol use is not permitted

- The use of recording equipment and / or mobile phones is prohibited.

- Do not close and lock the rooms from the inside please! It's a party, not a hotel.

- Instructions of the party organization or the barman are immediately to be followed.

- There is a “2 strikes, you’re out policy” When in violation of one of the rules of conduct one will first receive a warning. If a previously warned guest violates one of the rules again within one year he/she will be removed from the party without receiving any refund and will be permanently banned from the parties. Naturally we will immediately remove and ban anyone who seriously misbehaves.  

 

  

Colorotica  |  duopenotti2008@live.nl